Hội nghị Khoa học Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học toàn quốc lần thứ 4

Cập nhật lúc 24/08/2014 05:08:00

Công ty TNHH Sinh Nam là nhà tài trợ cho Hội nghị

Hội nghị diễn ra vào 2 ngày 23 va 24/9/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Theo Sinh Nam