Túi và băng sinh thiết

 Chi tiết tham khảo: Biopsy Bags and Cassettes | Mopec

Sinh thiết bọt biển

Giá: Liên hệ

Túi sinh thiết

Giá: Liên hệ

Hộp đựng mô

Giá: Liên hệ