quản lý bệnh lý

Các giải pháp quản lý bệnh lý của 3DHISTECH bao gồm LIS Track & Sign (hệ thống thông tin trong phòng thí nghiệm) và CaseManager PIS (hệ thống thông tin bệnh lý). Khi được bó lại với nhau, chúng bao gồm toàn bộ quy trình bệnh lý.

 

Chi tiết tham khảo: https://www.3dhistech.com/pathology-management