ICBiomedical (Mỹ)

   ICBiomedical (Mỹ)
    
     Website: icbiomedical.com


Kế thừa 64 năm chuỗi công nghệ lưu trữ và vận chuyển đông lạnh tiên tiến.

 

Vào tháng 12 năm 2020, IC Biomedical được thành lập thông qua việc mua lại hai nhà cung cấp thiết bị đông lạnh lâu đời - Worthington’s Life Sciences Cryogenic Equipment Group (trước đây là Taylor-Wharton Cryoscience) và International Cryogenics Inc.

 

IC Biomedical cam kết sản xuất thiết bị lưu trữ và vận chuyển đông lạnh chất lượng cao nhất và tiên tiến nhất.