Máy đo thẩm thấu

Advanced Instruments, Inc.

Website: http://aicompanies.com

Advanced Instruments, Inc., nhà máy tại thành phố Norwood, Massachusetts, Mỹ, sản xuất các loại thiết bị ứng dụng trong phòng thí nghiệm:

OsmoTECH Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

Osmo1™ Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

OsmoPRO Máy đo thẩm thấu đa mẫu

A₂O Máy đo thẩm thấu tự động nâng cao

- 3250 Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

- 3320 Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

- 2020 Máy đo thẩm thấu đa mẫu