Advanced Instruments (Mỹ)

 

 

Advanced Instruments, Inc.

Website: www.aicompanies.com

Advanced Instruments là tập đoàn sản xuất hàng đầu các thiết bị kiểm nghiệm cho phòng thí nghiệm lâm sàng, dược phẩm, công nghệ sinh học, vi sinh, thực phẩm và sữa trên toàn thế giới từ năm 1955.