Máy đo thẩm thấu

Advanced Instruments, Inc.

Website: http://aicompanies.com

 

Advanced Instruments, Inc., nhà máy tại thành phố Norwood, Massachusetts, Mỹ, sản xuất các loại thiết bị ứng dụng trong phòng thí nghiệm:

 - OsmoTECH® XT Single-Sample Osmometer

 - OsmoTECH® PRO Multi-Sample Micro-Osmometer

 - OsmoTECH® HT Automated Micro-Osmometer

 - OsmoPRO® MAX Automated Osmometers

 - Osmo1® Single-Sample Micro-Osmometer

 - OsmoPRO® Multi-Sample Micro-Osmometeru