Richard Allan Scientific (Mỹ)

Richard Allan Scientific

Website: http://www.thermoscientific.com

Hãng RAS của Mỹ là hãng sản xuất lâu năm tất cả các loại vật tư tiêu hao, hóa chất và máy xử lý mô nguyên lý vi sóng cho ngành Giải phẫu bệnh. Hãng RAS thuộc mảng sản phẩm Giải phẫu bệnh của tập đoàn Thermo Fisher Scientific.