M2MTeam (Ba Lan)

 https://m2mteam.pl/en/

M2M Team được thành lập vào năm 2010. Chúng tôi chuyên về các dự án kết hợp các khía cạnh kỹ thuật dựa trên các dự án sáng tạo kết hợp robot và hệ thống IT.

Về giải pháp và sản phẩm thì chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ trong các lĩnh vực chính sau:

- Hệ thống đo lường từ xa,

- Lập bản đồ phòng và thẩm định thiết bị,

- Tự động hóa không gian lưu trữ và sản xuất,

- Hợp tác robot hỗ trợ.

Mk-14 RBC Stogare System

Giá: Liên hệ