Tủ bảo quản mẫu Nitơ lỏng bằng thép không rỉ dung tích lớn có điều khiển nhiệt độ