Máy lọc đa chế độ

 Chi tiết tham khảo: https://www.biotek.com/products/liquid-handling/