Máy quét slide kỹ thuật số Pannoramic

 Chi tiết tham khảo: https://www.3dhistech.com/pannoramic_digital_slide_scanners

Pannoramic DESK II DW

Giá: Liên hệ

Pannoramic MIDI II

Giá: Liên hệ

Pannoramic SCAN II

Giá: Liên hệ

Pannoramic 250 Flash III

Giá: Liên hệ

Pannoramic 1000

Giá: Liên hệ