Khu tổng hợp bệnh lý

 

Mopec hiểu rằng mỗi chuyên gia bệnh lý đều có yêu cầu về không gian làm việc riêng theo sở thích và mỗi phòng thí nghiệm đều có các yêu cầu về an toàn, và quy trình làm việc . Với thiết kế Ensemble Pegboard™đặc biệt của Maestro Encore’s, tích hợp hình ảnh qua phần cứng PathCam 24.1 MP, công nghệ Patented SafeDraft™ được cấp bằng sáng chế, tùy chỉnh độ cao và ánh sáng, hàng chục phụ kiện và nhiều tùy chọn an toàn khác, mọi pathology staion đều có thể được các nhân hóa nhanh chóng đề phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng cá nhân. Mỗi Mopec Maestro Encore đều có chứng nhận đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

 

Tham khảo: Pathology Grossing Stations | Mopec

 

Danh mục các phụ kiện kèm theo tham khảo: Ensemble Pegboard Grossing Station Accessories | Mopec