Bàn khám nghiệm tử thi

Bàn khám nghiệm tử thi của Mopec đảm bảo chất lượng dành cho người giám định y tế. Chúng cho phép tăng hiệu quả công việc trong quá trình mổ xẻ tử thi

 

Chi tiết tham khảo: Autopsy and Dissection Tables & Carts for Labs and Morgues (mopec.com)