Tủ an toàn sinh học loại A2 (không có phụ kiện) II

 Chi tiết tham khảo: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/1327?SID=srch-srp-1327