Dreampath Diagnostics (Pháp)

 

   Dreampath Diagnostics

   8 rue SchertzParc Phoenix. BAT B2. 67100 Strasbourg. France

   Website: https://www.dreampathdx.net/

 

Chúng tôi tin rằng việc đẩy nhanh chẩn đoán và nghiên cứu ung thư cũng như các bệnh lý khác là cấp thiết để bệnh nhân và gia đình của họ có thể có cơ hội tốt nhất trong hành trình điều trị của họ.

Chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi mang đến sự đổi mới và không ngừng hỗ trợ khách hàng của mình.

Bước đầu tiên để chữa khỏi ung thư hoặc bất kỳ bệnh nào là chẩn đoán nhanh chóng và chính xác.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp truy xuất nguồn gốc, quản lý mẫu và lưu trữ kỹ thuật số hoàn toàn tự động trong bệnh lý học, để đơn giản hóa, đẩy nhanh và bảo mật các bước đầu tiên của chẩn đoán và điều trị bệnh nhân