Microm (Đức)

Thermo Scientific Microm

Website: http://www.thermoscientific.com

Microm là một thương hiệu trong mảng sản phẩm Giải phẫu bệnh của tập đoàn Thermo Fisher Scientific. Hãng Thermo Scientific Microm với nhà máy tại Đức và Tây Ban Nha chuyên sản xuất và cung cấp những thiết bị chất lượng cao. Những sản phẩm của hãng như máy cắt tiêu bản, máy cắt lạnh hay máy xử lý mô đã nổi tiếng trên toàn thế giới.