Máy lọc siêu nhỏ

 Chi tiết tham khảo: https://www.biotek.com/products/liquid-handling/

Máy lọc 50 TS

Giá: Liên hệ

Máy lọc sâu ELx405

Giá: Liên hệ

Máy lọc 405 LS

Giá: Liên hệ

Máy lọc 405 TS

Giá: Liên hệ