Dụng cụ phẫu thuật

Kim tiêm

Giá: Liên hệ

Búa – đục xương

Giá: Liên hệ

Cưa và máy cắt xương

Giá: Liên hệ

dụng cụ vi mô

Giá: Liên hệ

Dao, lưỡi dao mổ

Giá: Liên hệ

Kéo – dụng cụ kẹp

Giá: Liên hệ

Dụng cụ phẫu thuật

Giá: Liên hệ

Kéo giải phẫu

Giá: Liên hệ