Bàn giải phẫu cho phòng thí nghiệm

 

 

Các kỹ sư của Mopec sẽ làm việc với tư cách là đối tác với nhóm dự án của bạn để xây dựng hoặc cải tạo phòng thí nghiệm giải phẫu của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp ý tưởng và khái niệm minh họa quy trình làm việc thông qua cơ sở bằng các mô hình hiển thị đầy đủ theo dạng 3D. Nhóm của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho người dùng cuối, vận hành và nhà thầu. Chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ dự án tại chỗ

 

Chi tiết tham khảo: Anatomy Dissection Tables for Schools and Teaching Labs (mopec.com)