Pháp y và giám định y tế

 

 Pháp y và giám định y tế

 

Mopec cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm chất lượng cao cho các giải pháp pháp y và giám định y tế

 

Chi tiết tham khảo: Forensic Pathology & Medical Examiner | Mopec