Bình bảo quản mẫu Nitơ lỏng bằng nhôm chứa canister dung tích lớn