Xe nâng, vận chuyển và xử lý tử thi

 

Việc vận chuyển và xử lý tử thi một cách an toàn là điều tối quan trọng để duy trì an toàn của nhân viên. Mopec có nhiều loại sản phầm để hỗ trợ nhu cầu vận chuyển và xử lý an toàn đó. Khung đặt, khay đựng, pallet vận chuyển và xe nâng của chúng tôi đều phối hợp nhịp nhàng với nhau để mang lại trải nghiệm an toàn, thuận tiện.

 

Chi tiết tham khảo: Transport & Handling | Mopec