3Dhistech (Hungary)

Được thành lập vào năm 1996, 3DHISTECH là nhà sản xuất thiết bị bệnh lý kỹ thuật số đầu tiên ở châu Âu và là một trong những công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu với hơn 1500 hệ thống được bán ra.

3DHISTECH cung cấp cho các nhà nghiên cứu bệnh học lâm sàng, các nhà nghiên cứu và trường đại học các giải pháp bệnh lý kỹ thuật số để tạo điều kiện cho chẩn đoán nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ khám phá y tế và thúc đẩy giáo dục.

Toàn bộ công ty được dành riêng để phát triển và sản xuất một loạt các máy quét toàn bộ PANNORAMIC, quản lý bệnh lý và phòng thí nghiệm Track & Sign ™ và CaseManager ™, kính hiển vi kỹ thuật số CaseViewer ™ và các giải pháp phần mềm phân tích hình ảnh QuantCenter ™ và một số sản phẩm khác.

 Thông tin tham khảo: https://www.3dhistech.com/

Không có sản phẩm nào trong mục này