Tủ bảo quản tử thi

 

 

Tủ lạnh và tủ đông bảo quản tử thi Mopec bao gồm các loại cửa mở, cửa nhỏ, đặt tại phòng thí nghiệm pháp y và tủ đựng tử thi. Hệ thống tủ tiêu chuẩn và tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhà xác và các cơ sở khác nhau.

 

Chi tiết tham khảo: Morgue & Funeral Home Coolers & Freezers - High Quality and Affordable (mopec.com)