CÔNG TY TNHH SINH NAM TÀI TRỢ HỘI NGHỊ GIẢI PHẪU BỆNH KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ XII

Cập nhật lúc 20/10/2019 05:10:00

CÔNG TY TNHH SINH NAM TÀI TRỢ HỘI NGHỊ GIẢI PHẪU BỆNH KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ XII TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NGÀY 19-20/20/2019