Hội nghị khoa học Quốc tế Liệu pháp Gen và Tế bào tại Vinmec ngày 31/10/2019

Cập nhật lúc 05/11/2019 05:11:00

Công ty TNHH SINH NAM và THERMO FISHER SCIENTIFIC (LPD) tài trợ Hội nghị khoa học Quốc tế Liệu pháp Gen và Tế bào do Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec tổ chức ngày 31/10/2019