Kính hiển vi tự động Lionheart FX
Hãng sản xuất: BioTek

Mã sản phẩm: Lionheart FX

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác: