MacroStation
Hãng sản xuất: 3Dhistech

Mã sản phẩm: MacroStation

Giá: Liên hệ

 Các nhà nghiên cứu bệnh học có thể đưa ra một chẩn đoán đáng tin cậy khi hình ảnh hiển vi được kết hợp với hình ảnh vĩ mô. Trong thời đại số hóa bệnh lý, giờ đây có thể truy cập hình ảnh vi mô và vĩ mô từ một nơi, nhanh chóng và thoải mái.

Chi tiết tham khảo: https://www.3dhistech.com/macrostation

Các sản phẩm khác:

SlideDriver

Giá: Liên hệ