Máy đọc phiến đa năng Hấp thụ/Huỳnh quang/Phát quang lai kính lọc và cách tử SYNERGY H1
Hãng sản xuất:

Mã sản phẩm: Synergy H1

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác: