3250 Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

 Chi tiết xem tại: https://www.aicompanies.com/product/3250-single-sample-osmometer/