3320 Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

 Chi tiết xem tại: https://www.aicompanies.com/product/3320-single-sample-micro-osmometer/