Labvision (Mỹ)

Labvision (Mỹ)

Website: www.thermoscientific.com

Hãng Thermo Scientific Labvision chuyên sản xuất hóa chất kháng thể, kit Hóa mô miễn dịch có nhà máy tại Fremont, CA, Mỹ.

Không có sản phẩm nào trong mục này