Worthington Industries (Mỹ)

  
    Website: worthingtonindustries.com

2015: Worthington Industries đã mua lại khối kinh doanh toàn cầu CryoScience của Taylor Wharton, bao gồm cơ sở sản xuất của công ty này tại Theodore, Ala. Worthington cũng mua các tài sản trí tuệ và sản xuất tập trung vào thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghiệp đông lạnh.