A₂O Máy đo thẩm thấu tự động nâng cao

 Chi tiết xem tại: https://www.aicompanies.com/product/a2o-automated-multi-sample-osmometer/