Osmo1™ Máy đo thẩm thấu đơn mẫu

Chi tiết xem tại: https://www.aicompanies.com/product/osmo1-single-sample-micro-osmometer/